Hem

Välkommen till denna nät-oas för Ola Wikander, författare, översättare från antika språk och teologie doktor, docent och lektor i Gamla testamentets exegetik vid Lunds universitet. Jag är också tillträdande Pro Futura Scientia-forskare vid Swedish Collegium of Advanced Study i Uppsala, en post jag tilldelades sommaren 2017 och påbörjar under sommaren 2018.

 

Jag har gjort till min uppgift att sprida kunskap och information om gamla kulturer som än idag påverkar vår egen på sätt som många inte ens är medvetna om; i synnerhet har jag inriktat mig på kulturerna i Sydvästasien/Främre Orienten (det gamla Israel, kanaanéerna/Ugarit och Mesopotamien, där just ugaritiskan är min specialitet) och den hellenistiska religiösa miljö som florerade från Alexanders erövringar fram till begynnelsen av medeltiden, med ett särskilt intresse för hermetism, gnosticism och teurgi. Min specialitet är äldre språk, där jag arbetat med ett dussintal.

 

 

Med anledning av detta gav jag 2006 ut den augustnominerade boken I döda språks sällskap, och jag har också publicerat tre volymer med översättningar av äldre religionshistoriskt viktiga texter. Jag har skrivit ett antal populärvetenskapliga böcker om religions- och språkhistoria, bland annat Gud är ett verb och Ett träd med vida grenar.

 

Min prisbelönta avhandling handlade om torkesymbolik i Gamla testamentet och Ugarit, och i mars 2017 utkom min monografi Unburning Fame, om inlånade indoeuropeiska motiv i GT och de ugaritiska texterna.

 

Jag är också aktiv som skönlitterär författare, till exempel i form av den historiska romanen Poeten och cirkelmakaren (2008), som jag skrivit tillsammans med min far Örjan Wikander, samt fantastikserien Stjärnan, gryningens son, av vilken de två första volymerna, Serafers drömmar (2012) och Den trettonde funktionen (2015) hittills utkommit.

 

Jag har också skrivit kolumner i Kvällsposten och musicerat i många olika sammanhang.

 

Jag har en sida på Academia.edu, där man kan läsa en del av mina forskningsartiklar.

 

Vill man kontakta mig kan man skicka ett mail!

 

Om man är intresserad av mina dagliga tankar kan man läsa min blogg, Ur språkens tunnlar.

 

 

© Ola Wikander 2008 - 2018