Unburning Fame

Unburning Fame:

Horses, Dragons, Beings of Smoke

and Other Indo-European Motifs in Ugarit and the Hebrew Bible

 

Min andra vetenskapliga monografi (min "docentbok"), utgående från ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet. Volymen utkom i mars 2017 och handlar om hur de nordvästsemitiskspråkiga kulturerna i Gamla testamentets värld lånade in, recipierade och transformerade poetiska temata från de indoeuropeisktalande miljöerna i antikens Främre Orient - framför allt från Anatolien och de indoeuropeiska traditionerna i Mitanni-riket. I boken arbetarjag - liksom i min avhandling - med etymologiskt baserad motivhistoria, med metodologisk utgångspunkt från idéer som lanserades av indoeuropeisten Calvert Watkins. Boken är en "polyfon monografi", där olika detaljstudier illustrerar en större process av kulturkontakter över språkfamiljsgränserna.

 

Bland motiven som tas upp i boken finner man drakkamp, ord för hästar, människan beskriven som en "varelse med rök i", begrepp för sociologiska grupper på samhällens utkant och mycket annat.

 

Läs mer om boken på förlagets (Eisenbrauns/Penn State University Press) hemsida!

 

 

 

 

© Ola Wikander 2008 - 2018