Texter

Under menyn "texter" finns ett antal översättningar av antika texter, och några exempel ur egen fatabur.

 

 

© Ola Wikander 2008 - 2018