Hem

NYHETER! - TREDJE SERAFBOKEN SAMT DRAKBOK I ANTÅGANDE


Under våren 2024 utkommer den tredje och avslutande delen i min romanserie Stjärnan, gryningens son, som började med Serafers drömmar. Boken, som heter Den store Guden Slump, utkommer som en samlingsvolym med de två andra böckerna. Och senare planeras min bok Den undflyende ormen utkomma - en essäbok om drakar och drakkamp i semitisk- och indoeuropeiskspråkiga källor. Båda dessa utkommer på Nirstedt/Litteratur - läs mer här!


----------------


Välkommen till denna nät-oas för Ola Wikander, författare, översättare från antika språk och teologie doktor, docent och lektor i Gamla testamentets exegetik vid Lunds universitet. Jag är också Pro Futura Scientia-forskare vid Swedish Collegium of Advanced Study i Uppsala, en post jag tilldelades sommaren 2017 och påbörjade under sommaren 2018. Under hösten 2021 och våren 2022 var jag utlandsposterad som gästforskare Centre for Research in the Arts, Social Sciences and Humanities (CRASSH) i Cambridge och Wolfson College, Cambridge.


Jag har gjort till min uppgift att sprida kunskap och information om gamla kulturer som än idag påverkar vår egen på sätt som många inte ens är medvetna om; i synnerhet har jag inriktat mig på kulturerna i Sydvästasien/Främre Orienten (det gamla Israel, kanaanéerna/Ugarit och Mesopotamien, där just ugaritiskan, som talades och skrevs i bronsålderns Syrien, är min specialitet) och den hellenistiska religiösa miljö som florerade från Alexanders erövringar fram till begynnelsen av medeltiden, med ett särskilt intresse för hermetism, gnosticism och teurgi. Min specialitet är äldre språk - särskilt semitiska och indoeuropeiska – där jag arbetat med ett dussintal.Med anledning av detta gav jag 2006 ut den augustnominerade boken I döda språks sällskap, och jag har också publicerat tre volymer med översättningar av äldre religionshistoriskt viktiga texter. Jag har skrivit ett antal populärvetenskapliga böcker om religions- och språkhistoria, bland annat Gud är ett verb och Ett träd med vida grenar.I maj 2019 utkom min bok Ett hav i mäktig rörelse, som handlar om de semitiska språkens historia och poetiska tradtiioner - en populärvetenskaplig inledning med många kopplingar till min egen forskning.


Min prisbelönta avhandling handlade om torkesymbolik i Gamla testamentet och Ugarit, och i mars 2017 utkom min andra vetenskapliga monografi Unburning Fame, om inlånade indoeuropeiska motiv i GT och de ugaritiska texterna.


Jag är också aktiv som skönlitterär författare, till exempel i form av den historiska romanen Poeten och cirkelmakaren (2008), som jag skrivit tillsammans med min far Örjan Wikander, samt fantastikserien Stjärnan, gryningens son, av vilken de två första volymerna, Serafers drömmar (2012) och Den trettonde funktionen (2015) hittills utkommit. Om tredje delen - se nyheterna ovan på denna sida!


Jag har också skrivit kolumner i Kvällsposten och musicerat i många olika sammanhang.


Jag har en sida på Academia.edu, där man kan läsa många av mina forskningsartiklar.


Vill man kontakta mig kan man skicka ett mail!


Om man är intresserad av kortare tankar kan man läsa min blogg, Ur språkens tunnlar.