Medvetandets blomma

Det finns ett andligt ting, som du skall förstå med Medvetandets blomma. Om du riktar ditt medvetande mot det och förstår det som om det vore något du förstod - då förstår du det inte, ty det är en kraft av allsynlig styrka, som blixtrar i andliga delar.


Med våld skall man inte söka förstå detta andliga, utan med det utsträckta Medvetandets utsträckta flamma, som mäter allt, utom detta andliga. Du skall inte söka förstå det med anspänning, utan med din själs rena öga bortvänt utsträcka det tomma Medvetandet mot det andliga, så att du kan lära känna det andliga, ty det finns bortom Medvetandet.Så lyder det första fragmentet ur de kaldeiska oraklen.