Corpus Hermeticum - bön

Låt hela världen ta emot lovsångens ljud!


Öppna dig, jord! Låt varje rigel mot stormen öppnas för mig! Ni träd, skaka inte!


Jag vill lovsjunga skapelsens Herre, Alltet och det Ena.


Öppna er, himlar, och vindar, var stilla!


Låt Guds odödliga krets ta emot mitt ord!


Ty jag vill lovsjunga den som skapade allt,


den som fäste jorden och hängde upp himlen,


den som befallde fram sötvattnet från oceanen till det bebodda och obebodda landet,


för att vara alla människors näring och användning,


den som som befallde elden att lysa för alla verk för både gudar och människor.


Låt oss alla tillsammans ge hyllning åt Honom som är upphöjd över himlarna, hela naturens skapare!


Han är mitt Medvetandes öga,


och må han ta emot mina krafters hylling!


Ni krafter som är inom mig - lovsjung det Ena och Alltet!


Sjung tillsammmans med min vilja, alla ni krafter som är inom mig!


Heliga Gnosis, upplyst av dig lovsjunger jag Medvetandets ljus och gläds i Medvetandets glädje.


Alla ni krafter - sjung med mig!


Också du, behärskning, lovsjung för mig!


Mitt rättfärdighet, lovsjung det rättfärdiga genom mig!


Du min osjälviskhet, lovsjung Alltet genom mig!


Godhet, lovsjung godheten!


Liv och ljus, från er och till er rör sig hyllningen!


Jag tackar dig, Fader, krafternas energi.


Jag tackar dig, Gud, mina energiers kraft.


Ditt ord lovsjunger dig genom mig.


O Allt, tag genom mig emot ett offer av ord genom mitt ord!


Så ropar de krafter som är inom mig. De lovsjunger Alltet, de uppfyller din vilja.


Från dig din vilja! Till dig Alltet!


Tag emot ett offer av ord från alla ting!


Skydda Alltet som är inom oss, Liv! Upplys det, Ljus! Ge det ande, Gud!


Ty du är en herde för ditt ord, andebärare, demiurg!


Du är Gud! Din människa ropar detta genom eld, genom luft, genom jord, genom vatten, genom ande, genom dina skapelser. Från din Evighet har jag funnit hyllning. Genom din vilja har jag funnit vila, genom din önskan har jag skådat!