Unburning Fame

Unburning Fame:

Horses, Dragons, Beings of Smoke

and Other Indo-European Motifs in Ugarit and the Hebrew Bible


Min andra vetenskapliga monografi (min "docentbok"), utgående från ett forskningsprojekt finansierat av Vetenskapsrådet. Volymen utkom i mars 2017 och handlar om hur de nordvästsemitiskspråkiga kulturerna i Gamla testamentets värld lånade in, recipierade och transformerade poetiska temata från de indoeuropeisktalande miljöerna i antikens Främre Orient - framför allt från Anatolien och de indoeuropeiska traditionerna i Mitanni-riket. I boken arbetarjag  - liksom i min avhandling - med etymologiskt baserad motivhistoria, med metodologisk utgångspunkt från idéer som lanserades av indoeuropeisten Calvert Watkins. Boken är en "polyfon monografi", där olika detaljstudier illustrerar en större process av kulturkontakter över språkfamiljsgränserna.


Bland motiven som tas upp i boken finner man drakkamp, ord för hästar, människan beskriven som en "varelse med rök i", begrepp för sociologiska grupper på samhällens utkant och mycket annat.


Läs mer om boken på förlagets (Eisenbrauns/Penn State University Press) hemsida (där man också kan beställa den)!"The monograph is, as stated in the preface, clearly a labor of love and will have no trouble finding an audience. With its bouts of humor and clever turns of phrase, it is also easy to read and concise in size, which is why it can be recommended for anyone interested in the latest and occasionally the quirkiest views on some of the most fascinating but largely unanswerable questions of interpretation of terms and concepts found within the Hebrew Bible."


- Joanna Töyräänvuori, Review of Biblical Literature2019