Hymn till Agni

Agni hyllar jag, prästen,

offrets gudomlige förrättare,

anroparen, rikedomens största givare.


Agni, som av forna siare

skall hyllas, och av levande,

må han fåra hit gudarna!


Genom Agni når man rikedom,

ja, framgång dag efter dag,

den ärorika, den på hjältar rikaste.


O Agni, den dyrkan och det offer

som du helt omsluter -

just det kommer till gudarna.


Må Agni, den vise åkallaren,

den sanne, med mest gränsande rykte,

guden, komma med gudarna!


Allt gott som du, o Agni,

gör för den som har dyrkat dig -

det blir sanning, o Angiras!


Till dig, o Agni, kommer vi med tanken,

dag efter dag, o dunklets upplysare,

och bär hyllning,


till dig som härskar över offren,

ordningens skinande beskyddare,

som växer i sitt eget hus.


Var så såsom en fader får en son,

o Agni, enkel att nå -

följ med oss till välgång!