Kanaaneiska myter och legender

I mars 2003 kom jag ut med boken Kanaaneiska myter och legender på Wahlström och Widstrands förlag. Denna bok innehåller de första fullständiga översättningarna någonsin till svenska av de kanaaneiska myterna från staden Ugarit. Texterna skrevs ned på 1300-1200-talet f.Kr., och deras berättelser om guden Baal och hans kamp mot kaosmonstren är en outsinlig källa till bakgrundskunskap för förståelsen av Gamla testamentet. För denna bok mottog jag Svenska Vetenskapsakademiens översättarpris på 40.000 kronor.