Gud är ett verb

Gud är ett verb – tankar om Gamla testamentet och dess idéhistoria


En hyllad introduktion till det vetenskapliga studiet av Gamla testamentets värld.


Den Hebreiska Bibeln (även känd som Gamla testamentet) är en av grundtexterna i vår världs idéhistoria. Religions- och språkvetaren Ola Wikander borstar dammet av sidorna och visar hur mycket av dess tankar som är högaktuellt än i dag.


Den ligger bakom flera världsreligioner, fast den religion och kultur den själv är uttryck för, den israelitiska, ligger över tvåtusen år tillbaka i tiden. Referenser till denna textsamling genomsyrar Västerlandets litteratur, kultur och tänkande.


Under tvåhundra år har den vetenskapliga bibelforskningen ägnat sig åt att studera denna textsamling språkvetenskapligt, strukturellt, religionshistoriskt och arkeologiskt och på oräkneliga andra sätt. De resultat som vuxit fram ur detta studium hjälper oss att förstå denna textsamling som påverkar vår värld i allt från religiösa yttringar till populärkultur.


I Gamla testamentet kan man finna bakgrund till nationalism, cynisk skepticism, messiansk och apokalyptisk framtidstro, lärd livsvisdom och brännande vacker poesi. Alla dessa ting kan man spåra in i den moderna världen: exempelvis har till och med marxismens sekulära projekt har ärvt mycket av den senbibliska messianismen, medan idéerna om det förlovade landet naturligtvis fortfarande har politisk sprängkraft. Predikarens krassa realism har inspirerat diktare som Dan Andersson och setts som en israelitisk motsvarighet till den grekiska epikureismen.


Denna bok består av ett antal nedslag i det vetenskapliga och historiska studiet av den Hebreiska Bibeln och dess idéhistoria och i det klassiska hebreiska språkets vindlingar. Inte minst står den Hebreiska Bibelns ekon i populärkulturen i fokus. Boken vill visa hur mycket av senare tiders tankemönster som går att finna redan i den 1 400 sidor långa hebreiska textsamling som först ganska sent blev en religiös kanon för judar och kristna. De olika böckerna och texterna i Gamla testamentet går att läsa inte bara som fromma läsefrukter utan som historia, självuppfattning och filosofi, ända in idag.
"Styrkan i Ola Wikanders bok är inte enbart hans vidsträckta kunskaper, utan hans förmåga att förvandla sitt vetande till mer lättillgängliga och intresseväckande essäer. /.../

Ola Wikander drivs av en mäktig och svårstillad passion, en okuvlig nyfikenhet och vetgirighet. Han besitter en energisk, ja muskulös entusiasm, en oförställd glädje inför kunskap. Och han lyckas förmedla den. Hans begeistring smittar. ”Gud är ett verb” rekommenderas varmt till alla vetgiriga och till alla som ännu inte insett att de faktiskt vill veta mer.

Detta är populärvetenskap när den är som allra bäst."


Crister Enander"Det är en alldeles utmärkt bok Wikander skrivit. /.../

Wikander skriver lättfattligt och enkelt, ibland om för en modern läsare så främmande ting som invecklad bibelhebreisk grammatik. Och han gör det på ett sätt så att varenda människa kan begripa det. /.../

Alltihop genomsyrat av den smittande entusiasm som så ofta präglar texter där skribenten verkligen älskar sitt ämne. Kort sagt, ”Gud är ett verb” är folkbildning när den är som allra bäst."


John Sjögren"Wikander beskriver på ett levande sätt den idévärld som influerade och förenade det Gamla testamentets författare."

/Forskning och Framsteg